2016 rok

Galeria: 
  • w marcu 2016 r. w Galerii Żoliborz odbyło się spotkanie wielkanocne dla mieszkańców zorganizowane przez 2 partnerstwa „Sady Żoliborskie” i „Nasz Żoliborz IV”;
  • we wrześniu 2016 r. odbył się piknik integracyjny  żoliborskich partnerstw w Parku- Kaskada;
  • w maju i listopadzie 2016 r. w Gimnazjum nr 55 (obecnie SP nr 392) przy al. Wojska Polskiego 1a partnerstwa zorganizowały Integracyjne Potańcówki Międzypokoleniowe z udziałem seniorów, uczniów z żoliborskich szkół, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi;
  • w październiku i listopadzie 2016 r. odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez partnerstwa „Marymont Kaskada” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Paska 10, „Żoliborz Oficerski” w Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a, „Nasz Żoliborz IV” w Klubie Mieszkańców „Szafir” Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV przy ul. Dolnośląskiej 3;
  • w grudniu 2016 r. partnerstwa zorganizowały „Spotkanie Świąteczne” dla mieszkańców przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz.