Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin_old

 

 

Osobom z niepełnosprawnościami proponujemy:

  • indywidualne poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie w sprawach dotyczących orzecznictwa oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień,
  • informacje o palcówkach oferujących rehabilitację i możliwościach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
  • pomoc w działaniach dot. likwidacji barier komunikacyjnych, technicznych i architektonicznych,
  • informacje o zasadach korzystania z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z innych form pomocy oferowanych przez Ośrodek, w tym:

  • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Wspieramy osoby z niepełnosprawnościmi i członków ich rodzin w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności w rodzinie. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w programach aktywizacji zawodowej i społecznej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub członkiem jej rodziny możesz skorzystać z poradnictwa on-line. Wysyłając e-mail (zolops@ops-zoliborz.waw.pl) uzyskasz odpowiedz.