Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia -Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia -Dziennego Domu Pomocy Społecznej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia -Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany specjalista/starszy specjalista pracy z rodziną (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną do Działu Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany terapeuta / starszy terapeuta do Dziennego Domu Pomocy Społecznej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze terapeuty / starszego terapeuty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Podinspektor / Inspektor / Starszy inspektor do Działu Administracyjno-Gospodarczego (unieważnione)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor do Działu Administracyjno-Gospodarczego - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony