Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany na zastępstwo kierownik dziennego domu (unieważnione)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór na zastępstwo na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy inspektor/specjalista w obszarze ds. kadrowych (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko urzędnicze starszego inspektora/specjalisty w obszarze ds. kadrowych do Działu Administracyjno-Gospodarczego - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego do Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany podinspektor/inspektor/starszy inspektor (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora/starszego inspektora - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy asystent/asystent/młodszy asystent rodziny do Działu Pomocy Specjalistycznej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze starszego asystenta/asystenta/młodszego asystenta rodziny do Działu Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego do Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony