Informacje kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3
01-644 Warszawa
NIP: 5251051167
REGON: 002004203
tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Adres skrzynki EPUAP: /OPSZoliborz/SkrytkaESP
Dyrektor Ośrodka Bożena Golon przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00 po uprzednim zapisaniu w sekretariacie lub pod numerem telefonu 22 569 28 00;

Ośrodek czynny jest w godzinach 8.00-16.00

Kadra kierownicza

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Bożena Golon

Dyrektor

22 56 92 802

Marzena Bielawska

Zastępca Dyrektora

22 56 92 803

Elżbieta Matak

Główny Księgowy

22 56 92 810

Beata Rybak

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej nr I

22 56 92 817

Teresa Dąbrowska

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej nr II

22 56 92 818

Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej

22 56 92 847

Urszula Wasilewska

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz

22 56 92 843

Dorota Głowacka

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

22 56 92 808

Beata Luśtyk - Skwarczyńska

Kierownik Domu Seniora „Piękny Brzeg”

22 832 45 56

Grażyna Ring

Kierownik Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów

22 839 40 88

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest Pan Maciej Twardowski, z którym kontaktować się można za pomocą adresu e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl .