Informacje kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3
01-644 Warszawa
NIP: 5251051167
REGON: 002004203
tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Adres skrzynki EPUAP: /OPSZoliborz/SkrytkaESP
Dyrektor Ośrodka Bożena Golon przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00 po uprzednim zapisaniu w sekretariacie lub pod numerem telefonu 22 569 28 00;

Ośrodek czynny jest w godzinach 8.00-16.00

Kadra kierownicza

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Bożena Golon

Dyrektor

22 56 92 802

Elżbieta Matak

Główny Księgowy

22 56 92 810

Beata Rybak

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej nr I

22 56 92 817

Teresa Dąbrowska

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej nr II

22 56 92 818

Ewa Żórawska

Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej

22 56 92 847

Urszula Wasilewska

Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz

22 56 92 843

Dorota Głowacka

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

22 56 92 808

Beata Luśtyk - Skwarczyńska

Kierownik Domu Seniora „Piękny Brzeg”

22 832 45 56

Marek Michalewski

Kierownik Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów

22 839 40 88

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest Pan Maciej Twardowski, z którym kontaktować się można za pomocą adresu e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl .