Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Psycholog / Konsultant psycholog

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Psycholog / Konsultant psycholog w Dziale Pomocy Specjalistycznej (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu) dla 1 pracownika

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony – 1 etat.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Młodszy asystent rodziny / Asystent rodziny / Starszy asystent rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Młodszy asystent rodziny / Asystent rodziny / Starszy asystent rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony
w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) zatrudnienie w ramach umowy o pracę - 1 etat.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Strony