Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

 

Podstawowe przepisy prawne określające zasady udzielania wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 

Osobom z niepełnosprawnościami proponujemy:

  • indywidualne poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin
  • wsparcie w sprawach dotyczących orzecznictwa oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień,
  • informacje o palcówkach oferujących rehabilitację i możliwościach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
  • pomoc w działaniach dotyczących likwidacji barier komunikacyjnych, technicznych i architektonicznych,
  • informacje o zasadach korzystania z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z innych form pomocy oferowanych przez Ośrodek, w tym:

  • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności w rodzinie. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w programach aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub członkiem jej rodziny możesz skorzystać z poradnictwa on-line. Wysyłając e-mail (zolops@ops-zoliborz.waw.pl) uzyskasz odpowiedz.

 

Przydatne linki:

W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. Gen. Andersa 5 można załatwić m. in orzeczenia o niepełnosprawności, dofinansowanie do likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, wydawane są także karty parkingowe

Działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych podejmuje również Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) prowadzony jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie przy Al. Solidarności 93 w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.
PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

 

 

Transport dla osób z niepełnosprawnością od 2023 r.

Od stycznia 2023 roku specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami w Warszawie będzie realizowany przez dwóch przewoźników.

Przewozy pojazdami specjalistycznymi

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy (całodobowo) bus@specjaltrans.pl. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są automatycznie. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych automatycznie nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

 

Przewozy pojazdami osobowymi

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę WAWA TAXI Sp. z o.o.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zlecenia jednorazowe na pojazdy niespecjalistyczne/osobowe przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu (22) 333 44 33 lub na adres mailowy centrala@wawataxi.plPo godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są po nagraniu się na automatyczną sekretarkę. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych za pomocą automatycznej sekretarki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

Szczegółowe informacje między innymi o zasadach, kosztach, terminach i formalnościach zapisane są w Regulaminie. 

 

Jakie są rodzaje usług?

Transport jednorazowy pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi świadczony jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00. Koszt kursu 20 zł.

Transport stały pojazdami specjalistycznymi  i niespecjalistycznymi/osobowymi to przejazdy codzienne do pracy lub do placówek wsparcia dziennego minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu. Świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-22.00 do 20 km w granicach miasta. Aktualny koszt abonamentu miesięcznego wynosi 180 zł.

Więcej informacji tutaj:

https://warszawa19115.pl/web/guest/-/transport-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%...

 

 

Warszawska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

W ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Centrum Usług Społecznych „SPOŁECZNA WARSZAWA” zakupiło sprzęt  rehabilitacyjny i medyczny do utworzenia ogólnowarszawskiej wypożyczalni.

 

Więcej informacji tutaj:

Warszawska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - Wsparcie (um.warszawa.pl)