Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

 

Podstawowe przepisy prawne określające zasady udzielania wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 

Osobom z niepełnosprawnościami proponujemy:

  • indywidualne poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin
  • wsparcie w sprawach dotyczących orzecznictwa oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień,
  • informacje o palcówkach oferujących rehabilitację i możliwościach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
  • pomoc w działaniach dotyczących likwidacji barier komunikacyjnych, technicznych i architektonicznych,
  • informacje o zasadach korzystania z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z innych form pomocy oferowanych przez Ośrodek, w tym:

  • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności w rodzinie. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w programach aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub członkiem jej rodziny możesz skorzystać z poradnictwa on-line. Wysyłając e-mail (zolops@ops-zoliborz.waw.pl) uzyskasz odpowiedz.

 

Przydatne linki:

W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. Gen. Andersa 5 można załatwić m. in orzeczenia o niepełnosprawności, dofinansowanie do likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, wydawane są także karty parkingowe

Działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych podejmuje również Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) prowadzony jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie przy Al. Solidarności 93 w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.
PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

 

 

Specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami

Usługę do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w systemie „od drzwi  do drzwi”, tzn. zapewniona jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem (do 20 km od granic Warszawy).
Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 20.00, z  zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni ustawowo wolne od pracy. Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 15 zł brutto.
Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl.

Usługi przewozowe dla osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.

 

Program "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" że od września 2018 roku jest realizowany w Warszawie przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

Na mocy Zarządzenia Nr 413/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 1 kwietnia 2016 r. powołana została na kolejną kadencję (4 lata) Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie, jako organ doradczy Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawach osób niepełnosprawnych.

Ruszył pilotażowy, projekt stołecznego ratusza - mapy dotykowe części naziemnej, podziemnej i poziomu peronu stacji metra Ratusz Arsenał oraz informacyjne pliki dźwiękowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Znaczny stopień niepełnosprawności czyli bez limitu, skierowania i kolejek