Wolontariat w OPS Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem świadczą na rzecz mieszkańców Dzielnicy Żoliborz różne formy wsparcia.

Wolontariusz

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ww. ustawie.

Rodziny z dziećmi potrzebujące wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu, osoby starsze, niepełnosprawne oczekujące pomocy w załatwianiu spraw codziennych , spraw urzędowych, dotrzymania towarzystwa wolontariuszy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu zamieszkania lub z koordynatorem programu. tel. 22 5692856, pok. nr 19, I piętro.

Działania realizowane w ramach wolontariatu są bezpłatne.