2017 rok

Galeria: 
  • 8 kwietnia 2017 r. na placu przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz odbyło się świąteczne spotkanie z tradycją wielkanocną dla mieszkańców Żoliborza, zorganizowane przez żoliborskie Partnerstwa lokalne oraz Zarząd Dzielnicy Żoliborz. W imprezę zaangażowani byli współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze z żoliborskich szkół: z Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego i Gimnazjum nr 55 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” (obecnie SP nr 392).
  • 19 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 55 przy Alei Wojska Polskiego 1a odbyła się Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa. Przy akompaniamencie i piosenkach zespołu Travelling Band bawili się seniorzy, rodziny  z dziećmi, uczniowie z żoliborskich szkół. Program międzypokoleniowego spotkania uatrakcyjniony został m.in. pokazami  tanecznymi uczniów ze Szkoły Podstawowej 267 i  Szkoły Podstawowej nr 92.
  • 16 września 2017 r. w Parku Kaskada odbył się Piknik Sąsiedzki zorganizowany przez żoliborskie partnerstwa lokalne: „Marymont- Kaskada”, „Sady Żoliborskie”, „Żoliborz Oficerski” oraz „Nasz Żoliborz IV”. W organizację pikniku włączyły się: Szkoła Podstawowa nr 92, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 9, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Marymont”, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz IV oraz jej Klub Osiedlowy "Szafir", Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego - Warszawa Żoliborz, Środowiskowy Dom Samopomocy, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz oraz 20 - sto osobowa grupa wolontariuszy z LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im I. J. Paderewskiego.
  • 18 grudnia 2017r. przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz odbyło się świąteczne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz oraz Żoliborskie Partnerstwa Lokalne. Z bożonarodzeniowym repertuarem wystąpili: „Bezimienni” -młodzieżowy zespół działający przy Szkole Podstawowej 267, Łukasz „Komar” Muszyński z zespołem oraz Grupa Kobiet Aktywnych Wólka Bodzechowska – Przyborów (woj. świętokrzyskie).