Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Od 1 września 2023 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wnioski można składać do 15 września 2023 r.

Należy wybrać właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz. Wypełniając wniosek zapoznaj się z instrukcją jego wypełnienia.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodka: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa