Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł oraz świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz wnioski o przyznanie pomocy na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski można składać w pok. nr 7 na parterze w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.