Poradnictwo specjalistyczne

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w naszym Kraju, oferujemy Państwu możliwość korzystania z telefonicznego  wsparcia psychologicznego oraz  poradnictwa rodzinnego i pedagogicznego.

Wsparcie psychologiczne: tel: 22 56-92-848
poniedziałek: 8.00 - 12.00
wtorek: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00

Poradnictwo rodzinne i pedagogiczne: tel: 22 56-92-849, 22 56-92-851, 22 56-92-867
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Ponadto informujemy, że rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny mogą kontaktować się
z asystentami telefonicznie pod nr tel: 22 56-92-867
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Osoby znajdujące się w  trudnej sytuacji życiowej, zawodowej i zdrowotnej mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka
pod nr tel: 22-569-28-00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.