Seniorzy Mają Talent

To międzydzielnicowy projekt którego celem jest integracja środowisk seniorskich oraz promocja artystycznej aktywności seniorów . Konkurs  polega na prezentacji seniorskich umiejętności  w pięciu  kategoriach: plastyka , taniec, teatr, literatura oraz muzyka. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się seniorzy , którzy uważają że mają talent – po umieszczeniu na stronie internetowej Ośrodków Pomocy Społecznej informacji o konkursie oraz regulaminu.

Dotychczas odbyło się 5 edycji konkursu. Dzielnica Żoliborz była gospodarzem III edycji ( w 2014 roku). W 2016 r. konkurs odbył się 14 czerwca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Wesoła .

Organizatorami konkursu było 8 warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej z następujących dzielnic: Białołęki, Bielan, Śródmieścia, Ursynowa , Wesołej  oraz Żoliborza, Wawra, Rembertów.