Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej

Logo wolontariatProgram WOLONTARIAT w OPS  jest realizowany przez Ośrodek od 1997 roku.

W ramach programu aktywnie współpracują z Ośrodkiem wolontariusze w różnym wieku : młodzież ze szkół średnich, studenci, osoby aktywne zawodowo , seniorzy oraz różne instytucje i organizacje .

Wolontariusze angażują się w różne formy aktywności społecznych. Pomagają  dzieciom i młodzieży w nauce , w przezwyciężeniu trudności szkolnych  oraz w rozwijaniu zainteresowań.

Świadczą wolontariat grupowy na rzecz żoliborskich seniorów , który ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób starszych , integrację  i aktywizację osób starszych ,uczestników Domu Seniora Piękny Brzeg  oraz Żoliborskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów. W tych ośrodkach wolontariusze pomagają między innymi w redagowaniu gazetki tematycznej , prowadzeniu kawiarenki dla seniorów.

Wolontariusze odwiedzają również  samotne osoby  starsze,  niepełnosprawne w  ich domach , pomagają w nawiązaniu kontaktu z najbliższym otoczeniem - poprzez wspólne spacery, rozmowy, dostarczanie  oraz  czytanie prasy i książek . Czasem dotrzymują beneficjentom Ośrodka towarzystwa  w drodze na wizyty lekarskie , pomagają w  załatwianiu spraw urzędowych.

Wolontariusze świadczą  wolontariat grupowy na rzecz żoliborskiej społeczności. Pomagają  organizatorom  podczas festynów , pikników organizowanych na terenie dzielnicy . Wolontariusze włączają  się w różnorodne działania  oraz imprezy organizowane przez Ośrodek i żoliborskie partnerstwa lokalne na rzecz żoliborskiej społeczności, np.: Żoliborz Tańczy, Integracyjna  Potańcówka Międzypokoleniowa , Festiwal Żoliborskich Seniorów , Wielkanoc Sąsiedzka w Galerii Żoliborz .

Serdecznie zapraszamy  do współpracy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy wolontarystycznej. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. Co roku, w grudniu organizujemy  uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 Osoby chętne do włączenia się w programy i projekty realizowane na terenie Żoliborza mogą kontaktować się z koordynatorem wolontariatu

Email: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Tel: 22 569 28 47