Rodzinom z dziećmi

Pomoc rodzinom z dziećmi

Obrazek

Oferujemy różne formy pomocy dla osób i rodzin:

  • Pomoc w formie pracy socjalnej.
  • Poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne.
  • Pomoc finansową.
  • Pomoc w znalezieniu sposobów rozwiązania problemów i trudności w rodzinie.
  • Pomoc w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza  do współpracy osoby i rodziny, zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, współpracująca z asystentem rodziny pomaga rodzinie doświadczającej trudności opiekuńczo- wychowawczych w: