Bezpłatna pomoc dla seniorówŚrodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Wolontariat senioralny - Spotkanie edukacyjne dot. wolontariatu

Galeria: 
**Spotkanie z seniorami**
**Wolontariat senioralny - spotkanie edukacyjne**

W dniu 8 listopada 2022r. w Domu Seniora „ Piękny Brzeg” przy ul. Popiełuszki 16 odbyło się spotkanie dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem oraz seniorów posiadających już doświadczenie wolontariackie. Seniorzy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wolontariatu, obszarów wsparcia oraz bezpieczeństwa. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem seniorów. Uczestnicy brali aktywny udział w dyskusji a kilka osób zdecydowało się na bezinteresowną pomoc innym seniorom.

Bezpieczny senior

Galeria: 

27 października 2022 r. w Klubie Seniora „Promyk” odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z mieszkańcami. Wydarzenie miało na celu m.in. wskazanie nowych metod dokonywania kradzieży na tzw. „wnuczka”. Policjanci zwracali uwagę, że wyłudzenia, dotykają nie tylko seniorów, ale także osoby młodsze.

Kluczowe rady od Policji:

Spotkanie z mieszkańcami 14.11.22

Galeria: 
** Plakat informacyjny **

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na spotkanie, w trakcie którego:

  • porozmawiamy wspólnie o bieżących potrzebach naszego sąsiedzkiego otoczenia,
  • poznamy oczekiwania mieszkańców w zakresie lokalnych aktywności,
  • opowiemy o ofercie ośrodka skierowanej do mieszkańców naszej dzielnicy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godzinie 16.00, w Klubie Seniora „Promyk”, przy ul. Promyka 5.

Dni Seniora w Klubie Promyk

Galeria: 
**Przemówienie**
**Recytowanie**
**Recytowanie**
**Seniorzy**
**Spiewy**
**Tance**
**Tance**
**Urodziny**

20 października 2022 r. w Klubie Seniora „Promyk” miało miejsce  uroczyste spotkanie, zorganizowane w ramach Dni Seniora 2022. W wydarzeniu udział wzięli: Pani Barbara Hruszowiec – Prezes Zarządu WSM „Żoliborz Centralny”, Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz oraz liczni przybyli klubowicze.

Czas upłynął wszystkim w miłej, sąsiedzkiej atmosferze, wypełnionej śpiewami, tańcami i pełnymi uśmiechów rozmowami. W czasie imprezy miał także miejsce humorystyczny występ recytatorski.

Strony